sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Ważny komunikat!!!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!  Informuję, że od poniedziałku 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.  przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-VIII. Od dnia 9 listopada 2020 r. zajęcia edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe dla klas I-VIII realizowane są w formie pracy na odległość. Realizacja pracy w formie zdalnej dotyczy również zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych. W trakcie edukacji zdalnej obowiązują następujące zasady:
  1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane przy użyciu: aplikacji Microsoft Teams – lekcje on-line, dziennika elektronicznego, e-mail.
  2. Praca nauczycieli odbywa się w szkole w czasie rzeczywistym lekcji. Dopuszcza się skrócenie połączeń on-line do 30 minut. Jednakże lekcje rozpoczynają się zgodnie z planem lekcji oraz obowiązującymi dzwonkami.
  3. Obecność na lekcjach on-line jest obowiązkowa. W lekcjach mają obowiązek uczestniczyć uczniowie przebywający na kwarantannie rodzinnej.
Uprzejmie dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.  Dyrektor szkoły Bożena Zembik  
Skip to content