sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Informacja

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Informuję, że od 22.03.2021 r. do 11.04.2021 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. Tym samym do 11 kwietnia br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII.

Wszystkie zajęcia edukacyjne i zajęcia dodatkowe oraz z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych dla klas I-VIII realizowane będą w formie pracy na odległość.

W trakcie edukacji zdalnej obowiązują dotychczasowy plan lekcji oraz następujące zasady:
  1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane przy użyciu: aplikacji Microsoft Teams – lekcje on-line lub poprzez dziennik elektroniczny.
  2. Praca nauczycieli odbywa się w czasie rzeczywistym lekcji. Dopuszcza się skrócenie połączeń on-line do 30 minut. Jednakże lekcje rozpoczynają się zgodnie z planem lekcji oraz obowiązującymi dzwonkami.
  3. Obecność na lekcjach on-line jest obowiązkowa.

Uprzejmie dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.
Dyrektor szkoły
Bożena Zembik    
Skip to content