sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2021/2022, informując jednocześnie, że nie ma kandydatów niezakwalifikowanych.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem przyjęcia kandydata do klasy I jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzenia woli zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie do 8 kwietnia 2021 r. (dokument proszę składać w sekretariacie lub w wyznaczonym miejscu przy wejściu do szkoły, można też przesłać skan dokumentu na adres sekretariat@sp2.czarnkow.pl ). Prosimy również o dostarczenie w tym terminie zdjęcia legitymacyjnego.

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej

Sylwia Sowińska

Lista 1 Lista 2 Lista 3
Skip to content