sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Ważna informacja!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Z radością informuję, że zgodnie z Rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 4 maja 2021 r. wszyscy uczniowie klas I-III naszej szkoły wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Powrót uczniów klas IV-VIII do szkoły będzie odbywał się stopniowo – najpierw od 17 maja nauka przejdzie w tryb hybrydowy, a następnie od 31 maja 2021 r. już wszyscy uczniowie będą się uczyć stacjonarnie.

Od 4 maja zasady pracy w szkole są bardzo podobne do tych, które obowiązywały w styczniu tego roku, procedury bezpieczeństwa się nie zmieniły. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć przekażą wychowawcy klas.

W najbliższy wtorek z radością oczekujemy uczniów klas I-III przy wejściu do części budynku dla edukacji wczesnoszkolnej.

Sylwia Sowińska
Wicedyrektor Szkoły    
Skip to content