sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Projekt edukacyjny 3A

  Uczniowie klasy 3A zakończyli dwutygodniowy projekt badawczy: wzrastanie roślin.

Po wykiełkowaniu posianych wcześniej nasion, kilkuosobowe zespoły postawiły pytanie badawcze i przystąpiły do doświadczenia. Grupy obserwowały jak zmieniają się ich rośliny w zależności od warunków uprawy.

Sprawdzano, czy rośliny do poprawnego wzrostu potrzebują światła, wody i w jakim podłożu najlepiej rosną. Swoje obserwacje i wyniki systematycznie zapisywano w przygotowanych tabelach.

Po obserwacji nadszedł czas na podsumowanie. Uczniowie rozmawiali w swoich zespołach o wynikach obserwacji, wyciągali wnioski oraz przygotowali krótkie prezentacje swojego doświadczenia, które przedstawili na forum klasy.

We wnioskach stwierdzono, że rośliny potrzebują wody, ale jej nadmiar im nie służy. Zastąpienie wody innym płynem ma niekorzystny wpływ nie tylko na wzrost rośliny, lecz także na zapach podłoża, w którym rośnie.

Próby kontrolne roślin wstawione do szafki, do której nie docierało światło, zmarniały i nie rosły tak szybko, jak te pozostawione w świetle. Rzeżucha bardzo dobrze rosła na wacie, nieźle w ziemi, natomiast w kamyczkach nie najlepiej. Z powyższych wniosków sporządzono w zeszytach notatkę.

Zajęcia w formie dwutygodniowego projektu były  ciekawą możliwością zdobywania wiedzy i umiejętności, uczyły współpracy w zespole, cierpliwości i systematyczności.

Beata Cybel

Skip to content