sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

SUKCES W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE

  15 czerwca 2022 pojechaliśmy pod opieką pani dyrektor Bożeny Zembik oraz naszej pani od biologii Izabeli Skrzypczak-Szutowicz na uroczystą galę rozstrzygającą wyniki konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska”. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu był Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Celem konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla wspólnych dóbr występujących w otaczającym nas świecie. Trzyosobowy zespół, w składzie: Gaja Michalska, Antoni Maćkowiak oraz Wojtek Szymczak, wykonał projekt fotoksiążki, który zdobył II wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych. Otrzymaliśmy nagrody rzeczowe i nagrodę pieniężną dla szkoły. Cieszymy się, że wzięliśmy udział w tym konkursie, ponieważ podczas przygotowywania pracy dużo mogliśmy dowiedzieć się na temat ochrony środowiska. Teraz tę wiedzę możemy przekazywać dalej.
Gaja Michalska

link do naszej pracy
https://www.canva.com/design/DAE7idl9IBg/izUO_Q88Gy3Thk-Q5lbkVQ/view?utm_content=DAE7idl9IBg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

 
Skip to content