sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
<

UWAGA! NOWY ROZKŁAD GODZIN LEKCYJNYCH

Szanowni   Rodzice,

W zawiązku z falą upałów informuję, że od dnia 12.06.2019r. lekcje zostaną skrócone do 30 min. Długość przerw pozostaje bez zmian.

 

 1. lekcja  8.00 – 8.30

2.lekcja  8.40 – 9.10

3. lekcja  9.20- 9.50

4. lekcja  10.05 – 10.35

5. lekcja  10.45 – 11.15

6.lekcja  11.25 – 11.55

7. lekcja  12.00 – 12.30

 Dzieci uczęszczające do świetlicy w ramach możliwości można odebrać wcześniej.

Bożena Zembik

wicedyrektor szkoły