sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
<

Wyjazdy na basen.

UWAGA: Zostało 6 wolnych miejsc na wyjazdy poniedziałkowe. Zainteresowanych proszę o kontakt z nauczycielami wychowania fizycznego.

 

Harmonogram wyjazdów Oborniki – jesień 2019

I grupa (poniedziałki – 16 osób) – 6 wyjazdów: 16.09; 30.09; 14.10; 28.10;  25.11; 02.12

II grupa (poniedziałki – 16 osób) – 6 wyjazdów: 23.09; 07.10;  21.10; 04.11; 18.11; 02.12

III grupa (środy – 16 osób) – 6 wyjazdów: 18.09; 02.10; 16.10; 30.10; 13.11; 27.11;

 

KOSZT: 120 zł (20 zł jeden wyjazd x 6 wyjazdów)

Cena zawiera: przejazd busem Czarnków muzeum – basen Oborniki – Czarnków muzeum, bilet na basen, opiekę instruktora oraz 45 minut zajęć z pływania.

Wyjazd godzina 16:00 spod muzeum, powrót około 19:30.

 

UWAGI:

1)    Wyjazdy do Obornik są kontynuacją letnich zajęć z pływania i mogą wziąć w nich udział dzieci, które regularnie chodziły na zajęcia letnie (chyba, że będą wolne miejsca).

2)    Nie ma zwrotów kosztów, jeżeli ktoś z różnych powodów nie pojedzie w wyznaczonym terminie.

3)    Nie ma możliwości odrobienia zajęć z inną grupą.

4)    Grupy będą tworzone w kolejność osób, które:

– złożyły „nową” (w roku 2019) deklarację członkowską,

– mają opłacone składki członkowskie (5 zł miesięcznie),

– posiadały wysoką frekwencję podczas zajęć letnich,

– według umiejętności wykazanych podczas egzaminu.

 

Dane do przelewu:

Nr konta 23 8951 0009 0004 9605 2000 0010

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

Ul. Wroniecka 30, 64-700 Czarnków

Tytułem: np. składka członkowska Jan Nowak wrzesień-czerwiec.

REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH UKS JEDYNKA
REGULAMIN SZKÓŁKI PŁYWACKIEJ UKS