sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

KOLOROWY UNIWERSYTET

 

Plan wyjazdów

INAUGURACJA OKO I MÓZG — RAZEM CZY OSOBNO? prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki (Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UAM | Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii | Wydział Fizyki) Data: 9.10.2017. Godz. 15:00 Miejsce: Aula UAM, ul. Wieniawskiego 1 SEMESTR ZIMOWY WYKŁAD 1 WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Godz. 14:00 — 15:00 Data: 27.10.2017. MIejsce: Aula, ul. B. Krygowskiego 10, Collegium Geographicum i Geologicum (Kampus Morasko) WYKŁAD 2 KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ GENIUSZEM dr Maria Porzucek-​Miśkiewicz (Zakład Dydaktyki Ogólnej, Wydział Studiów Edukacyjnych) Godz. 14:00 –15:00 Data: 15.11.2017. MIejsce: Aula, ul. Szamarzewskiego 89, Wydział Studiów Edukacyjnych (Kampus Śródmiejski) WYKŁAD 3 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Data: 13.12.2017. Godz. 14:15 –15:15 Miejsce: Sala XVII, Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1 WYKŁAD 4 WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA Data: 17.01.2018. Godz. 14:00 — 15:00 Miejsce: Aula, ul. Umultowska 89a, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Kampus Morasko UAM) SEMESTR LETNI WYKŁAD 5 BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA Data: 8.02.2018. Godz. 14:15 – 15:15 Miejsce: Sala XVII, Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1 WYKŁAD 6 WYDZIAŁ FIZYKI Data: 22.03.2018. Godz. 14:00 – 15:00 Miejsce: Aula, ul. Umultowska 85, Collegium Physicum, Wydział Fizyki UAM WYKŁAD 7 WYDZIAŁ BIOLOGII Data: 18.04.2018. Godz. 14:00 –15:00 Miejsce: Aula, ul. Umultowska 89, Collegium Biologicum (Kampus Morasko UAM) WYKŁAD 8 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Data: 16.05.2018. Godz. 14:00 –15:00 Miejsce: Sala Śniadeckich, ul. Fredry 10, Collegium Maius (Kampus Śródmiejski UAM) ABSOLUTORIUM Data: 6.06.2018. Godzina: 15:00 Miejsce: Aula UAM, ul. Wieniawskiego 1

Regulamin

PRAWA I OBOWIĄZKI
 1. Studentem Kolorowego Uniwersytetu może zostać dziecko w wieku 8 – 12 lat.
 2. Studentem grupy przedpołudniowej może zostać każde dziecko z klasy II i III szkoły podstawowej z terenu miasta Poznania oraz województwa Wielkopolskiego.
 3. Studentem grupy popołudniowej może zostać każde dziecko z klasy IV i V szkoły podstawowej z terenu miasta Poznania oraz województwa Wielkopolskiego.
 4. Studenci winni przybywać na zajęcia na czas (ok. 15 min. przed planowanym rozpoczęciem) i zachowywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole.
 5. Na zajęciach Kolorowego Uniwersytetu zabrania się spożywania posiłków!
 6. Każdy student otrzyma koszulkę oraz indeks, do którego na zajęciach będzie otrzymywał specjalną pieczątkę potwierdzającą obecność.
 7. Co najmniej 4 obecności w trakcie całego roku akademickiego gratyfikują do otrzymania dyplomu podczas Absolutorium.
 8. Dyplom jest potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie i nie ma mocy prawnej.
BEZPIECZEŃSTWO
 1. Organizator dba o bezpieczeństwo dzieci na zajęciach.
 2. Organizator zapewnia opiekę wolontariuszy z Wydziałowego Centrum Wolontariatu – Volontario WSE UAMw trakcie zajęć.
 3. Nauczyciele/​opiekunowie biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w czasie podróży na wykłady oraz w czasie podróży powrotnej po zakończeniu wykładów.
 4. W czasie zajęć studenci są pod opieką organizatora, wolontariuszy i nie mogą samodzielnie opuszczać sali.
 5. Rodzice/​Nauczyciele/​Opiekunowie NIE UCZESTNICZĄ z dziećmi w zajęciach w salach wykładowych.
 6. Studenci są zobowiązani do stosowania się do poleceń opiekunów, wykładowców i wolontariuszy.
Opiekun projektu mgr inż. Izabela Skrzypczak-Szutowicz Tel. 601652536  
Skip to content