sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Zajęcia na Wydziale Botaniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

                  W roku szkolnym 2018/2019 podpisane zostało porozumienie współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a Szkołą Podstawową nr 2 w Czarnkowie. Celem patronatu jest umożliwienie uczniom pogłębienia wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz zapoznanie ich z ofertą naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Młodzież uczestniczy w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach warsztatowych, laboratoryjnych.   W ramach porozumienia 26.10.2018 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Botaniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ciekawe warsztaty dotyczące budowy komórki i  materiałów zapasowych poprowadzili dr Renata Nowińska oraz dr hab. Wojciech Antkowiak. Uczniowie wykonywali samodzielnie preparaty i obserwowali je pod mikroskopem. Pierwszy preparat – obserwacja komórki liścia moczarki kanadyjskiej. Następnie uczniowie przygotowali preparat z ziemniaka i obserwowali jak wygląda cukier zapasowy (skrobia) zmagazynowana w bulwach ziemniaka. Trzeci preparat to obserwacja  kryształów szczawianu wapnia w suchych liściach cebuli. Pani dr Aneta Czarna i Pan dr Sławomir Janyszek w bardzo atrakcyjny sposób wprowadzili uczestników wycieczki w świat dendrologii. Podczas warsztatów terenowych młodzież nauczyła się rozpoznawania kilkunastu gatunków drzew i krzewów. W czasie tych warsztatów młodzież jest ukierunkowana na właściwe zachowanie w lesie, obserwują przyrodę wszystkimi zmysłami, rozumieją znaczenie drzew w przyrodzie i w życiu człowieka. Izabela Skrzypczak-Szutowicz                                             
Skip to content