sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Ważny komunikat dla rodziców.

Szanowni Państwo!   Informuję, że od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. zawieszona zostaje realizacja zajęć w klasach IV-VIII w szkole w formie stacjonarnej. Klasy I-III realizują zajęcia w szkole zgodnie ze swoim planem lekcji. Od dnia 26.10.2020 r. zajęcia edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe dla klas IV-VIII realizowane będą w formie pracy na odległość. Realizacja pracy w formie zdalnej dotyczy również zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych. W trakcie edukacji zdalnej obowiązują następujące zasady:
  1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane przy użyciu: aplikacji Microsoft Teams – lekcje on-line, dziennika elektronicznego, e-mail.
  2. Praca nauczycieli odbywa się w szkole w czasie rzeczywistym lekcji. Dopuszcza się skrócenie połączeń on-line do 30 minut. Jednakże lekcje rozpoczynają się zgodnie z planem lekcji oraz obowiązującymi dzwonkami.
  3. Obecność na lekcjach on-line jest obowiązkowa. W lekcjach mają obowiązek uczestniczyć uczniowie przebywający na kwarantannie rodzinnej.
  4. Godziny i miejsce pracy pedagoga pozostają bez zmian. Biblioteka i świetlica szkolna są czynne zgodnie z ich planem pracy.
  5. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będzie zorganizowane nauczanie zdalne lub stacjonarne w szkole (z wykorzystaniem szkolnych komputerów).
  Uprzejmie dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.   Dyrektor szkoły Bożena Zembik  
Skip to content