sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Mediacje rówieśnicze w naszej szkole

  Uczniowie coraz częściej mają problemy ze nazywaniem i wyrażaniem emocji- w sposób asertywny. Dochodzi do przejawów agresji słownej a nawet fizycznej. Mediacje szkolne opierają się na metodach, które mają sprzyjać konstruktywnemu odnawianiu relacji pomiędzy stronami. Jak można przeczytać na stronie Polskiego Centrum Mediacji: Środowisko szkolne jest bardzo dynamiczne, nacechowane zmianami. To w szkole dzieci wchodzą we wczesną młodość, niezwykle przeżywają zarówno sukcesy, jak i porażki, czują potrzebę akceptacji, borykają się z pewnością siebie, konfrontowani są z rówieśnikami, stawiani na gorszych lub lepszych pozycjach. Emocje, bodźce, stawiane przed nimi oczekiwania oraz częste doświadczanie agresji, niesprawiedliwości, braku zrozumienia prowadzą do konfliktów na różnych płaszczyznach. Wiele z nich udaje się zażegnać w początkowej fazie, ale niemniej sporów przybiera na sile, dochodzi do ich eskalacji, a ich rozwiązanie staje się niezwykle trudne. Mediacje umożliwiają przeanalizowanie w spokojnych warunkach całego konfliktu, spojrzenie na spór z różnych perspektyw. W szkole dzieci uczą się od początku życia w społeczeństwie. Nie należy to do najłatwiejszych zadań. Chcielibyśmy wszyscy: nauczyciele, wychowawcy aby proces ten przebiegał w miłej, przyjaznej i pełnej zrozumienia atmosferze. Mediacje dają wiele korzyści:
  • młodzi ludzie rozwijają umiejętność wyrażania własnych potrzeb.
  • przygotowują do dorosłości, uczą jak rozwiązywać różnorodne problemy,
  • zdobyte na drodze mediacji w szkole umiejętności rozwiązywania konfliktu przenikają także do domu
  • opanowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów pozwala go rozwiązać już w początkowej fazie,
  • mediacje w szkole uniemożliwiają przypięcie ofierze łatki sprawcy lub ofiary.
Dlatego korzystając z możliwości i oferty Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowaliśmy warsztaty- Mediacje rówieśnicze- jak radzić sobie z konfliktami?  Uczniowie klas 7-8  w dniach 24-26 listopada 2021r. uczestniczyli w warsztatach mediacyjnych. Każda klasa miała zajęcia, które prowadził p. Tomasz Kozłowicz. Bardzo serdecznie dziękujemy- prowadzącemu za elastyczność, otwartość na klasowe problemy i chęć niesienia rozwiązania oraz rodzicom uczniów uczestniczących w warsztatach za wyrażenie zgody na udział i otwartość na potrzeby młodego człowieka.

Aleksandra Leśna- Rybarczyk

   
Skip to content