sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

zgodnie ze szkolnymi zasadami rekrutacji informuję, że lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 zostaje podana do publicznej wiadomości i znajduje się w holu szkoły.

Jednocześnie nadmieniam, że wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani, kandydatów niezakwalifikowanych – BRAK.

W celu przyjęcia do szkoły dzieci zakwalifikowanych należy do 8 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00 złożyć oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do szkoły. Wszelkie informacje i pomoc z tym związaną uzyskacie Państwo w sekretariacie szkoły – osobiście lub tel. 67 255 22 83.

wicedyrektor szkoły

Sylwia Sowińska
Skip to content