sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
zgodnie ze szkolnymi zasadami rekrutacji informuję, że listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 została podana do publicznej wiadomości 23 kwietnia 2024 roku i znajduje się w holu budynku szkoły.
W roku szkolnym 2024/2025 zostaną utworzone 3 odziały klas I. O przydziale uczniów do poszczególnych klas zostaną Państwo poinformowani na planowanym w czerwcu w naszej szkole spotkaniu rodziców i dzieci z przyszłymi wychowawcami. O dokładnym terminie spotkania zostaną Państwo powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej szkoły. Zachęcamy do jej odwiedzania.
wicedyrektor szkoły
Sylwia Sowińska
 
Skip to content