sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Author Archive

Ważny komunikat dla rodziców.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!   Informuję, że od poniedziałku 09.11.2020 r. do 29. 11.2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. Tym samym do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Od dnia 09.11.2020 r. zajęcia edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe dla klas I-VIII realizowane będą w formie pracy na odległość. Realizacja pracy w formie zdalnej dotyczy również zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych. W trakcie edukacji zdalnej obowiązują następujące zasady:
  1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane przy użyciu: aplikacji Microsoft Teams – lekcje on-line, dziennika elektronicznego, e-mail.
  2. Praca nauczycieli odbywa się w szkole w czasie rzeczywistym lekcji. Dopuszcza się skrócenie połączeń on-line do 30 minut. Jednakże lekcje rozpoczynają się zgodnie z planem lekcji oraz obowiązującymi dzwonkami.
  3. Obecność na lekcjach on-line jest obowiązkowa. W lekcjach mają obowiązek uczestniczyć uczniowie przebywający na kwarantannie rodzinnej.
Uprzejmie dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.  Dyrektor szkoły Bożena Zembik

Ważny komunikat dla rodziców.

Szanowni Państwo!   Informuję, że od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. zawieszona zostaje realizacja zajęć w klasach IV-VIII w szkole w formie stacjonarnej. Klasy I-III realizują zajęcia w szkole zgodnie ze swoim planem lekcji. Od dnia 26.10.2020 r. zajęcia edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe dla klas IV-VIII realizowane będą w formie pracy na odległość. Realizacja pracy w formie zdalnej dotyczy również zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych. W trakcie edukacji zdalnej obowiązują następujące zasady:
  1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane przy użyciu: aplikacji Microsoft Teams – lekcje on-line, dziennika elektronicznego, e-mail.
  2. Praca nauczycieli odbywa się w szkole w czasie rzeczywistym lekcji. Dopuszcza się skrócenie połączeń on-line do 30 minut. Jednakże lekcje rozpoczynają się zgodnie z planem lekcji oraz obowiązującymi dzwonkami.
  3. Obecność na lekcjach on-line jest obowiązkowa. W lekcjach mają obowiązek uczestniczyć uczniowie przebywający na kwarantannie rodzinnej.
  4. Godziny i miejsce pracy pedagoga pozostają bez zmian. Biblioteka i świetlica szkolna są czynne zgodnie z ich planem pracy.
  5. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będzie zorganizowane nauczanie zdalne lub stacjonarne w szkole (z wykorzystaniem szkolnych komputerów).
  Uprzejmie dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.   Dyrektor szkoły Bożena Zembik  

Spotkania rodziców z wychowawcami

  W dniu 10 września 2020 r. o godz. 18.00 w wyznaczonych salach lekcyjnych odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami. Prosimy o zachowanie obowiązującego w szkole reżimu sanitarnego ( wejście do szkoły w maseczkach, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły ) i przyniesienie długopisu. Sylwia Sowińska- wicedyrektor szkoły Przydział sal lekcyjnych na zebrania rodziców w dniu 10 września 2020 r.   
KLASA WYCHOWAWCA NUMER SALI WEJŚCIE DO SZKOŁY GODZINA
1A mgr Ewa Sobkowska 114 wejście dla klas I-III 18.00
1B mgr Renata Mierzwa 214 wejście dla klas I-III 18.00
1C mgr Honorata Daniel 106 wejście dla klas I-III 18.00
2A mgr Beata Cybel 115 wejście dla klas I-III 18.00
2B mgr Małgorzata Wiśniewska 213 wejście dla klas I-III 18.00
2C mgr Ewelina Grochowska 103 wejście dla klas I-III 18.00
3A mgr Katarzyna Kicza 10 wejście dla klas I-III 18.00
3B mgr Małgorzata Benrot 210 wejście dla klas I-III 18.00
4A mgr Maciej Mituta 208 wejście główne 18.00
4B mgr Anna Jahnz 205 wejście główne 18.00
4C mgr Renata Barnaś  209 wejście główne 18.00
5 A mgr Ewa Wenz 9 wejście główne 18.00
6A mgr Anna Nowak 8 wejście główne 18.00
6B mgr Agata Mazurek 204 wejście główne 18.00
6C mgr Leszek Molski 11 wejście główne 18.00
6D mgr Jolanta Łukaszewska 207 wejście główne 18.00
7A mgr Eliza Rychlewska 206 wejście główne 18.00
7B mgr Jacek Pietraszak 109 wejście główne 18.00
7C mgr Agnieszka Bąbelczyk 105 wejście główne 18.00
8A mgr Leszek Rybarczyk 107 wejście główne 18.00
8B mgr Krzysztof Majewski 104 wejście główne 18.00
 

video
play-sharp-fill

Skip to content