sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Author Archive

Komunikat!!!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! Informuję, że od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III wracają do szkoły i realizują zajęcia w szkole zgodnie ze swoim planem lekcji obowiązującym w I semestrze. Przypominam o przestrzeganiu Procedur zapewniania bezpieczeństwa w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE w związku z wystąpieniem epidemii. Przede wszystkim do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.   Ponadto, aby umożliwić zachowanie dystansu między uczniami w miejscach wspólnych, wprowadza się dodatkowe zasady związane z organizacją zajęć stacjonarnych w czasie epidemii.
  1. Uczniowie klas I-II wchodzą do szkoły wejściem przeznaczonym dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, sprawnie korzystają z szatni i przechodzą na wyznaczone piętro, gdzie odbywać się będą zajęcia.
  2. Uczniowie klas III wchodzą do szkoły wejściem głównym, udają się schodami  w budynku głównym na II piętro, zostawiają kurtki w wyznaczonych szafach przy salach lekcyjnych:
– klasa III a – przy sali 207, – klasa III b – przy sali 208. NIE KORZYSTAJĄ Z SZATNI DLA UCZNIÓW KLAS I-III.  Szczegółowe zasady dotyczące bezpiecznego zachowania się w szkole wychowawcy przedstawią uczniom 18 stycznia 2021 na zajęciach lekcyjnych.  Od dnia 18 stycznia 2021 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną przedłużone zostaje zawieszenie wszystkich zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym dla uczniów klas IV-VIII. W okresie zawieszenia zajęcia będą odbywały się zdalnie na dotychczasowych zasadach. Proszę o bieżące śledzenie informacji dotyczących zastępstw bądź zmian planu w e-dzienniczku lub na stronie szkoły.  Z życzeniami zdrowia, wicedyrektor szkoły Sylwia Sowińska    

Spotkania wychowawców z rodzicami

W dniu 10 grudnia 2020 roku odbędą się w aplikacji  MC Teams spotkania on-line wychowawców z rodzicami na temat sytuacji dydaktyczno-wychowawczej klas i spraw bieżących. Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców i liczymy na Państwa obecność. Sylwia Sowińska – wicedyrektor szkoły
KLASA WYCHOWAWCA GODZINA
1A mgr Ewa Sobkowska 17.00
1B mgr Renata Mierzwa 17.00
1C mgr Honorata Daniel 17.00
2A mgr Beata Cybel 17.00
2B mgr Małgorzata Wiśniewska 17.30
2C mgr Ewelina Grochowska 17.30
3A mgr Katarzyna Kicza 17.00
3B mgr Małgorzata Benrot 17.30
4A mgr Maciej Mituta 18.00
4B mgr Anna Jahnz 17.30
4 C mgr Renata Barnaś 18.30
5 A mgr Ewa Wenz 17.00
6A mgr Anna Nowak 18.00
6B mgr Agata Mazurek 18.00
6C mgr Leszek Molski Zebranie odbędzie się                             w późniejszym terminie.
6D mgr Jolanta Łukaszewska 17.30
7A mgr Eliza Rychlewska 17.00
7B mgr Jacek Pietraszak 18.00
7C mgr Agnieszka Bąbelczyk 17.00
8A mgr Leszek Rybarczyk 17.00
8B mgr Krzysztof Majewski 18.00
 

Ważny komunikat!!!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!  Informuję, że od poniedziałku 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.  przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-VIII. Od dnia 9 listopada 2020 r. zajęcia edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe dla klas I-VIII realizowane są w formie pracy na odległość. Realizacja pracy w formie zdalnej dotyczy również zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych. W trakcie edukacji zdalnej obowiązują następujące zasady:
  1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane przy użyciu: aplikacji Microsoft Teams – lekcje on-line, dziennika elektronicznego, e-mail.
  2. Praca nauczycieli odbywa się w szkole w czasie rzeczywistym lekcji. Dopuszcza się skrócenie połączeń on-line do 30 minut. Jednakże lekcje rozpoczynają się zgodnie z planem lekcji oraz obowiązującymi dzwonkami.
  3. Obecność na lekcjach on-line jest obowiązkowa. W lekcjach mają obowiązek uczestniczyć uczniowie przebywający na kwarantannie rodzinnej.
Uprzejmie dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.  Dyrektor szkoły Bożena Zembik  

video
play-sharp-fill

Skip to content