sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Author Archive

Spotkania wychowawców z rodzicami

W dniu 28 stycznia 2021 roku odbędą się w aplikacji  MC Teams spotkania on-line wychowawców z rodzicami dotyczące klasyfikacji uczniów za I semestr roku szkolnego 2020-2021. Zostaną również omówione sprawy bieżące. W imieniu wychowawców i dyrekcji serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców. Liczymy na Państwa obecność. Sylwia Sowińska – wicedyrektor szkoły
KLASA WYCHOWAWCA GODZINA
1A mgr Ewa Sobkowska Zebranie odbędzie się                             w późniejszym terminie.
1B mgr Renata Mierzwa 17.00
1C mgr Honorata Daniel 17.00
2A mgr Beata Cybel 18.00
2B mgr Małgorzata Wiśniewska 17.30
2C mgr Ewelina Grochowska 17.30
3A mgr Katarzyna Kicza 17.00
3B mgr Małgorzata Benrot 18.30
4A mgr Maciej Mituta 18.00
4B mgr Anna Jahnz Zebranie odbędzie się                             w późniejszym terminie.
4 C mgr Renata Barnaś 18.30
5 A mgr Ewa Wenz 18.00
6A mgr Anna Nowak 18.00
6B mgr Agata Mazurek 18.00
6C mgr Leszek Molski 17.30
6D mgr Jolanta Łukaszewska Zebranie odbędzie się                             w późniejszym terminie.
7A mgr Eliza Rychlewska 17.00
7B mgr Jacek Pietraszak 18.00
7C mgr Agnieszka Bąbelczyk 17.00
8A mgr Leszek Rybarczyk 17.00
8B mgr Krzysztof Majewski 18.00
   

Komunikat!!!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! Informuję, że od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III wracają do szkoły i realizują zajęcia w szkole zgodnie ze swoim planem lekcji obowiązującym w I semestrze. Przypominam o przestrzeganiu Procedur zapewniania bezpieczeństwa w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE w związku z wystąpieniem epidemii. Przede wszystkim do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.   Ponadto, aby umożliwić zachowanie dystansu między uczniami w miejscach wspólnych, wprowadza się dodatkowe zasady związane z organizacją zajęć stacjonarnych w czasie epidemii.
  1. Uczniowie klas I-II wchodzą do szkoły wejściem przeznaczonym dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, sprawnie korzystają z szatni i przechodzą na wyznaczone piętro, gdzie odbywać się będą zajęcia.
  2. Uczniowie klas III wchodzą do szkoły wejściem głównym, udają się schodami  w budynku głównym na II piętro, zostawiają kurtki w wyznaczonych szafach przy salach lekcyjnych:
– klasa III a – przy sali 207, – klasa III b – przy sali 208. NIE KORZYSTAJĄ Z SZATNI DLA UCZNIÓW KLAS I-III.  Szczegółowe zasady dotyczące bezpiecznego zachowania się w szkole wychowawcy przedstawią uczniom 18 stycznia 2021 na zajęciach lekcyjnych.  Od dnia 18 stycznia 2021 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną przedłużone zostaje zawieszenie wszystkich zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym dla uczniów klas IV-VIII. W okresie zawieszenia zajęcia będą odbywały się zdalnie na dotychczasowych zasadach. Proszę o bieżące śledzenie informacji dotyczących zastępstw bądź zmian planu w e-dzienniczku lub na stronie szkoły.  Z życzeniami zdrowia, wicedyrektor szkoły Sylwia Sowińska    

Spotkania wychowawców z rodzicami

W dniu 10 grudnia 2020 roku odbędą się w aplikacji  MC Teams spotkania on-line wychowawców z rodzicami na temat sytuacji dydaktyczno-wychowawczej klas i spraw bieżących. Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców i liczymy na Państwa obecność. Sylwia Sowińska – wicedyrektor szkoły
KLASA WYCHOWAWCA GODZINA
1A mgr Ewa Sobkowska 17.00
1B mgr Renata Mierzwa 17.00
1C mgr Honorata Daniel 17.00
2A mgr Beata Cybel 17.00
2B mgr Małgorzata Wiśniewska 17.30
2C mgr Ewelina Grochowska 17.30
3A mgr Katarzyna Kicza 17.00
3B mgr Małgorzata Benrot 17.30
4A mgr Maciej Mituta 18.00
4B mgr Anna Jahnz 17.30
4 C mgr Renata Barnaś 18.30
5 A mgr Ewa Wenz 17.00
6A mgr Anna Nowak 18.00
6B mgr Agata Mazurek 18.00
6C mgr Leszek Molski Zebranie odbędzie się                             w późniejszym terminie.
6D mgr Jolanta Łukaszewska 17.30
7A mgr Eliza Rychlewska 17.00
7B mgr Jacek Pietraszak 18.00
7C mgr Agnieszka Bąbelczyk 17.00
8A mgr Leszek Rybarczyk 17.00
8B mgr Krzysztof Majewski 18.00
 

Skip to content