sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Author Archive

Spotkania wychowawców z rodzicami

Szanowni Państwo, w dniu 13 maja 2021 roku odbędą się w aplikacji MS Teams spotkania on-line wychowawców z rodzicami na temat sytuacji dydaktyczno-wychowawczej klas w II semestrze  i spraw bieżących, według następującego harmonogramu:

KLASA WYCHOWAWCA GODZINA
1A mgr Ewa Sobkowska 17.00
1B mgr Renata Mierzwa 19.00
1C mgr Honorata Daniel 17.00
2A mgr Beata Cybel 18.00
2B mgr Małgorzata Wiśniewska 17.00
2C mgr Ewelina Grochowska 17.30
3A mgr Katarzyna Kicza 17.00
3B mgr Małgorzata Benrot 17.30
4A mgr Maciej Mituta 18.00
4B mgr Anna Jahnz 17.00
4 C mgr Renata Barnaś 18.30
5 A mgr Ewa Wenz 18.30
6A mgr Anna Nowak 18.00
6B mgr Agata Mazurek 18.00
6C mgr Leszek Molski 17.00
6D mgr Jolanta Łukaszewska 17.00
7A mgr Eliza Rychlewska 17.00
7B mgr Jacek Pietraszak 18.00
7C mgr Agnieszka Bąbelczyk 17.00
8A mgr Leszek Rybarczyk 17.00
8B mgr Krzysztof Majewski 18.00


W imieniu wychowawców i dyrekcji serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców.

Liczymy na Państwa obecność.

Sylwia Sowińska – wicedyrektor szkoły

 

Ważna informacja!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Z radością informuję, że zgodnie z Rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 4 maja 2021 r. wszyscy uczniowie klas I-III naszej szkoły wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Powrót uczniów klas IV-VIII do szkoły będzie odbywał się stopniowo – najpierw od 17 maja nauka przejdzie w tryb hybrydowy, a następnie od 31 maja 2021 r. już wszyscy uczniowie będą się uczyć stacjonarnie.

Od 4 maja zasady pracy w szkole są bardzo podobne do tych, które obowiązywały w styczniu tego roku, procedury bezpieczeństwa się nie zmieniły. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć przekażą wychowawcy klas.

W najbliższy wtorek z radością oczekujemy uczniów klas I-III przy wejściu do części budynku dla edukacji wczesnoszkolnej.

Sylwia Sowińska
Wicedyrektor Szkoły    

Informacja

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Informuję, że od 22.03.2021 r. do 11.04.2021 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. Tym samym do 11 kwietnia br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII.

Wszystkie zajęcia edukacyjne i zajęcia dodatkowe oraz z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych dla klas I-VIII realizowane będą w formie pracy na odległość.

W trakcie edukacji zdalnej obowiązują dotychczasowy plan lekcji oraz następujące zasady:
  1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane przy użyciu: aplikacji Microsoft Teams – lekcje on-line lub poprzez dziennik elektroniczny.
  2. Praca nauczycieli odbywa się w czasie rzeczywistym lekcji. Dopuszcza się skrócenie połączeń on-line do 30 minut. Jednakże lekcje rozpoczynają się zgodnie z planem lekcji oraz obowiązującymi dzwonkami.
  3. Obecność na lekcjach on-line jest obowiązkowa.

Uprzejmie dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.
Dyrektor szkoły
Bożena Zembik    

Skip to content