sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Author Archive

Spotkania wychowawców z rodzicami

W dniu 10 grudnia 2020 roku odbędą się w aplikacji  MC Teams spotkania on-line wychowawców z rodzicami na temat sytuacji dydaktyczno-wychowawczej klas i spraw bieżących. Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców i liczymy na Państwa obecność. Sylwia Sowińska – wicedyrektor szkoły
KLASA WYCHOWAWCA GODZINA
1A mgr Ewa Sobkowska 17.00
1B mgr Renata Mierzwa 17.00
1C mgr Honorata Daniel 17.00
2A mgr Beata Cybel 17.00
2B mgr Małgorzata Wiśniewska 17.30
2C mgr Ewelina Grochowska 17.30
3A mgr Katarzyna Kicza 17.00
3B mgr Małgorzata Benrot 17.30
4A mgr Maciej Mituta 18.00
4B mgr Anna Jahnz 17.30
4 C mgr Renata Barnaś 18.30
5 A mgr Ewa Wenz 17.00
6A mgr Anna Nowak 18.00
6B mgr Agata Mazurek 18.00
6C mgr Leszek Molski Zebranie odbędzie się                             w późniejszym terminie.
6D mgr Jolanta Łukaszewska 17.30
7A mgr Eliza Rychlewska 17.00
7B mgr Jacek Pietraszak 18.00
7C mgr Agnieszka Bąbelczyk 17.00
8A mgr Leszek Rybarczyk 17.00
8B mgr Krzysztof Majewski 18.00
 

Ważny komunikat!!!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!  Informuję, że od poniedziałku 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.  przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-VIII. Od dnia 9 listopada 2020 r. zajęcia edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe dla klas I-VIII realizowane są w formie pracy na odległość. Realizacja pracy w formie zdalnej dotyczy również zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych. W trakcie edukacji zdalnej obowiązują następujące zasady:
 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane przy użyciu: aplikacji Microsoft Teams – lekcje on-line, dziennika elektronicznego, e-mail.
 2. Praca nauczycieli odbywa się w szkole w czasie rzeczywistym lekcji. Dopuszcza się skrócenie połączeń on-line do 30 minut. Jednakże lekcje rozpoczynają się zgodnie z planem lekcji oraz obowiązującymi dzwonkami.
 3. Obecność na lekcjach on-line jest obowiązkowa. W lekcjach mają obowiązek uczestniczyć uczniowie przebywający na kwarantannie rodzinnej.
Uprzejmie dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.  Dyrektor szkoły Bożena Zembik  

Ważny komunikat dla rodziców.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!   Informuję, że od poniedziałku 09.11.2020 r. do 29. 11.2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. Tym samym do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Od dnia 09.11.2020 r. zajęcia edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe dla klas I-VIII realizowane będą w formie pracy na odległość. Realizacja pracy w formie zdalnej dotyczy również zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych. W trakcie edukacji zdalnej obowiązują następujące zasady:
 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane przy użyciu: aplikacji Microsoft Teams – lekcje on-line, dziennika elektronicznego, e-mail.
 2. Praca nauczycieli odbywa się w szkole w czasie rzeczywistym lekcji. Dopuszcza się skrócenie połączeń on-line do 30 minut. Jednakże lekcje rozpoczynają się zgodnie z planem lekcji oraz obowiązującymi dzwonkami.
 3. Obecność na lekcjach on-line jest obowiązkowa. W lekcjach mają obowiązek uczestniczyć uczniowie przebywający na kwarantannie rodzinnej.
Uprzejmie dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.  Dyrektor szkoły Bożena Zembik

Ważny komunikat dla rodziców.

Szanowni Państwo!   Informuję, że od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. zawieszona zostaje realizacja zajęć w klasach IV-VIII w szkole w formie stacjonarnej. Klasy I-III realizują zajęcia w szkole zgodnie ze swoim planem lekcji. Od dnia 26.10.2020 r. zajęcia edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe dla klas IV-VIII realizowane będą w formie pracy na odległość. Realizacja pracy w formie zdalnej dotyczy również zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych. W trakcie edukacji zdalnej obowiązują następujące zasady:
 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane przy użyciu: aplikacji Microsoft Teams – lekcje on-line, dziennika elektronicznego, e-mail.
 2. Praca nauczycieli odbywa się w szkole w czasie rzeczywistym lekcji. Dopuszcza się skrócenie połączeń on-line do 30 minut. Jednakże lekcje rozpoczynają się zgodnie z planem lekcji oraz obowiązującymi dzwonkami.
 3. Obecność na lekcjach on-line jest obowiązkowa. W lekcjach mają obowiązek uczestniczyć uczniowie przebywający na kwarantannie rodzinnej.
 4. Godziny i miejsce pracy pedagoga pozostają bez zmian. Biblioteka i świetlica szkolna są czynne zgodnie z ich planem pracy.
 5. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będzie zorganizowane nauczanie zdalne lub stacjonarne w szkole (z wykorzystaniem szkolnych komputerów).
  Uprzejmie dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.   Dyrektor szkoły Bożena Zembik  

Skip to content