sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
<

„Narodowe Czytanie” z naszymi uczennicami

W sobotę 7 września odbyła się VIII edycja Narodowego Czytania. Podczas tegorocznej odsłony akcji Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Nasza szkoła zgłosiła swój udział w tej akcji, wybierając do czytania fragmenty noweli Elizy Orzeszkowej „Dobra pani”.
Jak co roku w pierwszą sobotę września w centrum naszego miasta na Placu Wolności spotkali się miłośnicy literatury polskiej, a wśród nich uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie: Michalina Górzna z VIII b, Katarzyna Konicer z VII a, Joanna Szkolik i Zofia Ruta z V b pod opieką pani Sylwii Sowińskiej. Każda z wymienionych uczestniczek akcji pięknie zaprezentowała się w roli lektora, a czytanie i słuchanie tekstów dostarczyło wszystkim niezapomnianych wrażeń. Dlatego z radością „Dwójka” przyjęła zaproszenie organizatora akcji w Czarnkowie – Miejskiej Biblioteki Publicznej – do udziału w przyszłorocznym „Narodowym Czytaniu”.

Sylwia Sowińska

  

  

 

Nowy rok szkolny powitaliśmy z uśmiechem!

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 było dla naszych uczniów i nauczycieli dniem wyjątkowym, rozpoczynającym kolejny etap naszej szkoły. Ten rok szkolny jest szczególny poprzez zmiany, które ze sobą niesie.  Zamyka on jeden etap, a zaczyna drugi – etap zmian i przemian, które dotyczą przemiany gimnazjum w szkołę podstawową, a także zmian na stanowisku kierowniczym.

Od tego roku szkolnego budynek naszej szkoły to już wyłącznie Szkoła Podstawowa nr 2 z nowo wybudowanym  skrzydłem, przeznaczonym dla naszych najmłodszych kolegów i koleżanek z klas I-III, którym zarządzać będzie pani dyrektor Bożena Zembik wraz z wicedyrektor panią Sylwią Sowińską.

W czasie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, oficjalnego „przekazania władzy” dokonał Burmistrz Miasta Czarnków pan Andrzej Tadla.

Naszemu dotychczasowemu dyrektorowi panu Grzegorzowi Staniszewskiemu życzono czerpania tego, co najlepsze z czasu wolnego, a nowej dyrekcji  wytrwałości i zadowolenia z realizacji wyzwań, które niesie życie szkolne.

Do życzeń przyłączyli się licznie przybyli goście: wiceburmistrz pan Krzysztof Madaj, pani Barbara

Lipska -przewodnicząca Rady Miasta, oraz pani Monika Wesołek-Wolska –przewodnicząca Rady

Rodziców. Nie mogło również zabraknąć pana Franciszka Strugały-byłego burmistrza i wieloletniego

przyjaciela szkoły oraz  właściciela firmy budowlanej „Mirtech” pana Mirona Skrzeczkowskiego.

Druga część uroczystości miała miejsce przed nowym skrzydłem budynku, gdzie przybyli goście,

dyrekcja oraz uczniowie klas 1, 2  i 3 wraz z wychowawcami  oraz rodzicami, brali udział w uroczystym

otwarciu i poświęceniu nowego skrzydła budynku, którego dokonał obecny na uroczystości proboszcz

Parafii pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana –  ksiądz Paweł Morasz.

Uroczyste przecięcie wstęgi symbolizuje akt otwarcia, oddania do użytku ukończonego projektu czy budynku. Dokonali tego najmłodsi uczniowie naszej szkoły, dla których zaszczytem było przecięcie wstęgi i otwarcie nowego skrzydła budynku. Teraz nie pozostało nic innego, jak udać się do swoich sal lekcyjnych i rozpocząć naukę w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnkowie.

mgr Beata Cybel

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Wprowadzenie monitoringu wizyjnego

Na podstawie art. 108a ust. 6 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z póź. zm ) informuję, że z dniem 01 września 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie zostanie wprowadzony monitoring wizyjny obejmujący : wejścia do szkoły, boisko szkolne, korytarze w nowym łączniku.

Grzegorz Staniszewski – dyr. szkoły.
Czarnków, 14 sierpnia 2019 r.