sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
<

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Dwójce

„Day,utiapobrusa, a tipoziway” – to zdanie naprawdę napisane jest w języku polskim! Znaleźć je można w tzw. „Księdze henrykowskiej”, która znajduje się w Henrykowie w klasztorze. Zostało zapisane w 1268r. i znaczy: „Daj, niech ja mielę, a ty odpocznij/podziwiaj” – tak ponoć powiedział mąż do żony, kiedy ona mełła zboże. Z tym właśnie zdaniem zapoznali się dziś uczniowie podczas lekcji poświęconej językowi ojczystemu, ponieważ to 21. luty został ogłoszony Dniem Języka Ojczystego. Podczas zajęć staraliśmy się poznać trochę historię naszego języka, czytaliśmy „wierszyki łamiące języki” oraz rozwiązywaliśmy łamigłówki i krzyżówki związane z polszczyzną. Wszystko po to, by docenić bogactwo języka ojczystego, poznać jego różnorodne odmiany, przypomnieć zapomniane słowa czy przysłowia i poznać zupełnie nowe, mało używane słownictwo. Na korytarzu szkolnym powstała również gazetka związana z tematyką dnia, na której można było znaleźć między innymi kody QR z ukrytymi znaczeniami pojęć. Wierzymy, że dbanie o język ojczysty jest obowiązkiem każdego z nas, a doskonalenie posługiwania się nim trwa przez całe życie.

Przed Państwem krótka relacja z naszych działań.

Zdjęcia i materiały pochodzą m.in. ze stron: https://www.facebook.com/polszczyzna/ oraz https://www.facebook.com/edukreatywne/.

 

„Dzień Babci i Dziadka”

Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu mam talent!” – pod takim hasłem i w konwencji programu telewizyjnego, 24 stycznia w naszej szkole odbyła się wielka uroczystość z okazji święta Babci i Dziadka, na którą dzieci samodzielnie wykonały zaproszenia. Uczniowie klasy 2 A w niecodzienny sposób zaprezentowali swoje talenty artystyczne przed szeroką publicznością, składającą się z ich najbliższych oraz przed jury, które oceniało ich popisy sceniczne, m.in. recytację wierszy, śpiew oraz tańce. W przerwach pomiędzy występami dzieci na wcześniej nagranych filmach video opowiadały o swoich babciach i dziadkach, a na koniec wręczyły własnoręcznie ozdobione metodą decupage mydełka. Wszystkiemu towarzyszyła dobra zabawa, błyskające flesze aparatów, liczne oklaski, mnóstwo uśmiechu oraz łzy wzruszenia. Dodatkowo, atmosferę podkreślały smaczne wypieki domowej roboty oraz aromatyczna kawa. Wierzymy, że każda kolejna uroczystość będzie równie udana i obfitowała w same pozytywne emocje.

Katarzyna Kicza

 

 

 

 

 

 

 

Wybór patrona szkoły

PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  W CZARNKOWIE

 

 1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie.

 

 1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r., poz. 649)

 

III. Założenia procedury

Niniejsza procedura została opracowana przez Zespół koordynujący działania zmierzające do wyboru patrona i podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Poprzez nadanie imienia szkoła:

 • zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 • buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością,
 • promuje postać patrona,
 • pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,
 • tworzy własny ceremoniał.

  

 1. Plan pracy
DZIAŁANIA TERMINY REALIZACJI
1.Informacja o potrzebie rozpoczęcia procedury nadania imienia naszej szkole.   wrzesień 2019
2.Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej zarządzeniem

 dyrektora szkoły Zespołu Koordynującego do spraw wyboru Patrona, w skład którego wchodzą:

·         Eliza Rychlewska,

·         Jolanta Łukaszewska,

·         Jolanta Góral,

·         Anna Jahnz,

·         Ewelina Grochowska.

grudzień 2019
3.Opracowanie przez Zespół Koordynujący Planu Pracy nad nadaniem imienia szkole. grudzień 2019
4. Działania informacyjne skierowane do: nauczycieli i pracowników szkoły, uczniów, rodziców:                                                                                             

–    informacja o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole,

–   zaznajomienie z planem działań zmierzających do nadania imienia szkole:

 • nauczycieli – podczas zebrania Rady Pedagogicznej,
 • pracowników szkoły – poprzez stronę internetową
 • uczniów      – na godzinach wychowawczych,
 • rodziców     – w trakcie zebrań rodziców  i poprzez stronę internetową szkoły,

–   stworzenie na stronie internetowej specjalnej zakładki poświęconej nadaniu imienia szkole – publikacja materiałów.

grudzień 2019 –

marzec 2020

od stycznia 2020

5.Opracowanie przez Zespół Koordynujący regulaminu wyborów patrona szkoły. styczeń 2020
6.Zgłoszenie kandydatów na patrona szkoły przez:

 • nauczycieli i pracowników szkoły,
 • uczniów,
 • rodziców.
styczeń 2020
7.Prezentacja wybranych kandydatów na patrona:

 • biogramy,
 • tablice informacyjne (np. gazetki, plakaty  itd.)
 • zajęcia z uczniami.
styczeń- marzec 2020
8.Wybory patrona szkoły. marzec 2020
9.Ogłoszenie informacji o wyborze patrona szkoły. marzec 2020
10.Zatwierdzenie kandydata na patrona szkoły. marzec 2020
11.Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu prowadzącego. kwiecień 2020
12.Popularyzacja postaci patrona:

 • prezentacje,
 • konkursy,
 • wystawy,
 • pozyskanie pozycji o patronie do biblioteki szkolnej.
marzec-październik 2020
13.Przygotowanie uroczystości nadania imienia. październik 2020
14.Uroczystość nadania imienia:

 • część oficjalna,
 • część artystyczna.
październik-listopad 2020
Zespół Koordynujący wybory patrona.

 

 

Kandydat wybrany przez Radę Pedagogiczną

 „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak – (a właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor) urodził się 22 lipca 1878r. lub 1879r., a zmarł 6 sierpnia 1942 roku.
Był on pedagogiem (twórca słynnego antyautorytarnego systemu wychowania), pediatrą, pisarzem oraz prekursorem walki o prawa dziecka.

W latach szkolnych uczył się w ośmioklasowym gimnazjum w Pradze (Warszawa). Była to szkoła rosyjska, gdzie panowała żelazna dyscyplina.
Jako 15-latek udzielał korepetycji, gdyż jego rodzina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji materialnej (po śmierci ojca).

Następnie studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Cesarskiego, a w 1899 roku wyjechał do Szwajcarii, by lepiej zapoznać się z twórczością pedagogiczną Pestalozziego. Szczególnie interesował się szkołami, szpitalami dziecięcymi oraz bezpłatnymi czytelniami dla dzieci i młodzieży. W 1905 roku otrzymał dyplom lekarza.

Był współzałożycielem Domu Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie, który działał od 1912 do 1942 roku. Następny sierociniec – Nasz Dom – był wybudowany dla dzieci polskich (1919-1936). Korczak żądał równouprawnienia dziecka, poważnego traktowania spraw dzieci i młodzieży, szacunku dla najmłodszych.

Napisał wiele książek dla dzieci (m.in. Król Maciuś I, Bankructwo Małego Dżeka, Kajtuś Czarodziej, Kiedy znów będę mały) oraz dzieła pedagogiczne (najbardziej znane: Jak kochać dziecko, Prawo dziecka do szacunku).

W latach 1926-1930 redagował gazetkę „Mały Przegląd”, która była pismem kierowanym do dzieci. Był on także autorem pogadanek radiowych (1935-1936), gdzie głosił prawa dziecka oraz obronę tych praw.

Zginął wraz z podopiecznymi w obozie zagłady w Treblince w 1942 roku, mimo że miał możliwość ucieczki.

 

Wkrótce wybory patrona szkoły.