sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
<

Nauka zdalna w domu – WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Drodzy rodzice, obecna sytuacja jest dla  nas wszystkich nowa i trudna. Zarówno dla Was jak i nauczycieli, a przede wszystkim dla dzieci. Wszyscy uczymy się czegoś „na nowo”.

Proszę o wyrozumiałość, dalszą współpracę i zaangażowanie. Umieszczam za panią psycholog Karoliną Prabucką, kilka przydatnych informacji.

   Zachęcam do zapoznania się 🙂

Organizacja nauki

 • Cisza jest ważna- zadbaj o nią. Wyłącz rozpraszające uwagę media- TV.
 • Pamiętaj o dobrym oświetleniu stanowiska nauki.
 • Przestrzegaj stałej pory nauki oraz robienie przerw w pracy.
 • Ucz dziecko samodzielnej pracy, pomagaj tylko gdy jest  to absolutnie konieczne.

Pamiętaj, jeśli dziecko nie jest w stanie opanować danego materiału, ma problemy, nie radzi sobie, zawsze może skontaktować się z nauczycielem!                                                       

Wspieranie i motywowanie dziecka do systematycznej pracy.

 • Wytłumacz, że za naukę dziecko odpowiada samo, ale rodzice są zawsze do dyspozycji.
 • Pomagaj, ale nie wyręczaj (pomóż zrozumieć polecenie, zaplanujcie poszczególne etapy niezbędne do wykonania zadania, w razie potrzeby udziel wskazówek).
 • Podkreślaj znaczenie nauki w życiu człowieka pokazując praktyczne zastosowanie zdobytych informacji.
 • Połącz przyjemne z pożytecznym (jeśli dziecko lubi oglądać filmy to wykorzystaj i pokaż mu filmową adaptację omawianej lektury).
 • Doceniaj pracę i samodzielność. Chwal za wysiłek, nie stawiaj wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości.
 • Unikaj atmosfery napięcia, nie okazuj ciągłego niezadowolenia, lecz szukaj mocnych stron swojego dziecka i udzielaj mu wsparcia.
 • Nie porównuj dziecka do rodzeństwa, kolegów, lecz do poprzedniego poziomu jego umiejętności – uświadamiasz mu w ten sposób postępy i motywujesz do dalszej pracy.

Bezpieczeństwo dziecka w sieci

 • Ustal zasady i czas korzystania z Internetu uwzględniając wiek dziecka.
 • Rozmawiaj z dzieckiem na temat jego doświadczeń w sieci, kontroluj przeglądane treści.
 • Włącz ochronę rodzicielską, skonfiguruj ustawienia bezpieczeństwa.( np. dzieckowsieci.pl)

Pamiętajcie Państwo- zostańmy w domu,

łączmy się on-line!

 Aleksandra Leśna-Rybarczyk

pedagog szkolny

Uwaga ósmoklasiści!

Drodzy rodzice i uczniowie klas 8!

W dzisiejszych czasach trudno przewidzieć przyszłość związaną z egzaminem ósmoklasisty. Nie wiemy, czy i w jaki sposób on się odbędzie.

Mając na uwadze to, że ósma klasa kończy się i nasi uczniowie muszą wybrać szkołę średnią, załączam stronę najważniejszych wiadomości dotyczących rekrutacji – z Kuratorium Oświaty.

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja-rok-szkolny-20202021/

http://rekrutacja.ko.poznan.pl/przegladanie

Zachęcam do zapoznania się z w/w stronami!

 

Aleksandra Leśna-Rybarczyk- pedagog szkolny

email: pedagog@sp2.czarnkow.pl

Rekrutacja do klas I w roku szkolnym 2020-2021

Szkolna komisja rekrutacyjna informuje, że:
 1. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali przyjęci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie w roku szkolnym 2020-2021.
 2. Klasy nie przekraczają liczby 24 uczniów.
 3. Utworzono trzy klasy pierwsze ( a, b, c ) o porównywalnej liczbie uczniów ( 19, 19, 20) oraz dziewczynek i chłopców ( 9 + 10; 10 + 9; 10 +10 ).
 4. Listy uczniów przyjętych do klas I znajdują się w sekretariacie szkoły.

Sylwia Sowińska

Wicedyrektor szkoły