sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

„Bezpieczny uczeń”

Jak bezpiecznie dojść do szkoły? Jak zachować się na przejściu dla pieszych? Jak reagować w sytuacji zagrożenia? Na te i wiele innych pytań odpowiedziała uczniom klas 1-3 Pani asp. Justyna Przybył, funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. Pani policjantka jednocześnie rozpoczęła cykl pogadanek związanych z bezpieczeństwem, które będą regularnie odbywać się w naszej szkole. Najmłodsi uczniowie dzięki Pani aspirant i Misiowi Poli, który był głównym bohaterem filmu edukacyjnego, dowiedzieli się m.in. jak prawidłowo poruszać się po drodze, będąc uczestnikiem ruchu drogowego i jak zachować się w sytuacji mogącej zagrażać ich życiu i zdrowiu. Przypomnieli sobie również, jakie służby powiadomić w różnych sytuacjach oraz najważniejsze numery alarmowe. Pani Justyna przybliżyła również dzieciom, na czym polega praca funkcjonariusza policji. Dzięki przyjaznej atmosferze panującej na sali dzieci nie bały się zadawać pytań Pani policjantce, która każde pytanie traktowała bardzo poważnie i z chęcią udzielała wyczerpujących odpowiedzi, gdyż wiedzy na temat bezpieczeństwa nigdy za wiele. Katarzyna Kicza                  

Wyjazdy na basen.

UWAGA: Zostało 6 wolnych miejsc na wyjazdy poniedziałkowe. Zainteresowanych proszę o kontakt z nauczycielami wychowania fizycznego.   Harmonogram wyjazdów Oborniki – jesień 2019 I grupa (poniedziałki – 16 osób) – 6 wyjazdów: 16.09; 30.09; 14.10; 28.10;  25.11; 02.12 II grupa (poniedziałki – 16 osób) – 6 wyjazdów: 23.09; 07.10;  21.10; 04.11; 18.11; 02.12 III grupa (środy – 16 osób) – 6 wyjazdów: 18.09; 02.10; 16.10; 30.10; 13.11; 27.11;   KOSZT: 120 zł (20 zł jeden wyjazd x 6 wyjazdów) Cena zawiera: przejazd busem Czarnków muzeum – basen Oborniki – Czarnków muzeum, bilet na basen, opiekę instruktora oraz 45 minut zajęć z pływania. Wyjazd godzina 16:00 spod muzeum, powrót około 19:30.   UWAGI: 1)    Wyjazdy do Obornik są kontynuacją letnich zajęć z pływania i mogą wziąć w nich udział dzieci, które regularnie chodziły na zajęcia letnie (chyba, że będą wolne miejsca). 2)    Nie ma zwrotów kosztów, jeżeli ktoś z różnych powodów nie pojedzie w wyznaczonym terminie. 3)    Nie ma możliwości odrobienia zajęć z inną grupą. 4)    Grupy będą tworzone w kolejność osób, które: – złożyły „nową” (w roku 2019) deklarację członkowską, – mają opłacone składki członkowskie (5 zł miesięcznie), – posiadały wysoką frekwencję podczas zajęć letnich, – według umiejętności wykazanych podczas egzaminu.   Dane do przelewu: Nr konta 23 8951 0009 0004 9605 2000 0010 Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Ul. Wroniecka 30, 64-700 Czarnków Tytułem: np. składka członkowska Jan Nowak wrzesień-czerwiec. REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH UKS JEDYNKA
REGULAMIN SZKÓŁKI PŁYWACKIEJ UKS

CZYTAM Z KLASĄ

Nasza Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnkowie przystąpiła do OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” Cele projektu:
  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.
Szkolne koordynatorki projektu Izabela Skrzypczak-Szutowicz Beata Cybel

„Narodowe Czytanie” z naszymi uczennicami

W sobotę 7 września odbyła się VIII edycja Narodowego Czytania. Podczas tegorocznej odsłony akcji Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Nasza szkoła zgłosiła swój udział w tej akcji, wybierając do czytania fragmenty noweli Elizy Orzeszkowej „Dobra pani”. Jak co roku w pierwszą sobotę września w centrum naszego miasta na Placu Wolności spotkali się miłośnicy literatury polskiej, a wśród nich uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie: Michalina Górzna z VIII b, Katarzyna Konicer z VII a, Joanna Szkolik i Zofia Ruta z V b pod opieką pani Sylwii Sowińskiej. Każda z wymienionych uczestniczek akcji pięknie zaprezentowała się w roli lektora, a czytanie i słuchanie tekstów dostarczyło wszystkim niezapomnianych wrażeń. Dlatego z radością „Dwójka” przyjęła zaproszenie organizatora akcji w Czarnkowie – Miejskiej Biblioteki Publicznej – do udziału w przyszłorocznym „Narodowym Czytaniu”. Sylwia Sowińska        

Nowy rok szkolny powitaliśmy z uśmiechem!

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 było dla naszych uczniów i nauczycieli dniem wyjątkowym, rozpoczynającym kolejny etap naszej szkoły. Ten rok szkolny jest szczególny poprzez zmiany, które ze sobą niesie.  Zamyka on jeden etap, a zaczyna drugi – etap zmian i przemian, które dotyczą przemiany gimnazjum w szkołę podstawową, a także zmian na stanowisku kierowniczym. Od tego roku szkolnego budynek naszej szkoły to już wyłącznie Szkoła Podstawowa nr 2 z nowo wybudowanym  skrzydłem, przeznaczonym dla naszych najmłodszych kolegów i koleżanek z klas I-III, którym zarządzać będzie pani dyrektor Bożena Zembik wraz z wicedyrektor panią Sylwią Sowińską. W czasie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, oficjalnego „przekazania władzy” dokonał Burmistrz Miasta Czarnków pan Andrzej Tadla. Naszemu dotychczasowemu dyrektorowi panu Grzegorzowi Staniszewskiemu życzono czerpania tego, co najlepsze z czasu wolnego, a nowej dyrekcji  wytrwałości i zadowolenia z realizacji wyzwań, które niesie życie szkolne. Do życzeń przyłączyli się licznie przybyli goście: wiceburmistrz pan Krzysztof Madaj, pani Barbara Lipska -przewodnicząca Rady Miasta, oraz pani Monika Wesołek-Wolska –przewodnicząca Rady Rodziców. Nie mogło również zabraknąć pana Franciszka Strugały-byłego burmistrza i wieloletniego przyjaciela szkoły oraz  właściciela firmy budowlanej „Mirtech” pana Mirona Skrzeczkowskiego. Druga część uroczystości miała miejsce przed nowym skrzydłem budynku, gdzie przybyli goście, dyrekcja oraz uczniowie klas 1, 2  i 3 wraz z wychowawcami  oraz rodzicami, brali udział w uroczystym otwarciu i poświęceniu nowego skrzydła budynku, którego dokonał obecny na uroczystości proboszcz Parafii pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana –  ksiądz Paweł Morasz. Uroczyste przecięcie wstęgi symbolizuje akt otwarcia, oddania do użytku ukończonego projektu czy budynku. Dokonali tego najmłodsi uczniowie naszej szkoły, dla których zaszczytem było przecięcie wstęgi i otwarcie nowego skrzydła budynku. Teraz nie pozostało nic innego, jak udać się do swoich sal lekcyjnych i rozpocząć naukę w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnkowie. mgr Beata Cybel                                                              
Skip to content