sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
<

Author Archive

Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice,

w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, informuję, że zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN ograniczenie funkcjonowania szkół zostaje przedłużone do 10 kwietnia 2020 r. W związku z tym  w dniach 25 marca -10 kwietnia 2020 r. zmieniają się zasady i sposoby realizacji kształcenia na odległość. Praca będzie przebiegać w domu według nowego planu (ograniczającego liczbę zajęć) zamieszczonego w dzienniku, nauczyciele są zobowiązani do realizacji podstawy programowej i w miarę możliwości będą oceniać niektóre formy aktywności uczniów.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie nauczyciele będą wspierać naszych uczniów w kształceniu na odległość, więc zachęcam Rodziców do regularnego kontaktu i zgłaszania do nauczycieli ewentualnych problemów czy uwag.

Życzę wytrwałości i zdrowia.

Wicedyrektor Sylwia Sowińska

Dla Rodzicow Jak zorganizowac warunki do nauki i jak motywowac uczniow
Dla Rodzicow Jak zadbac o bezpieczenstwo w sieci

Wybór patrona szkoły

PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  W CZARNKOWIE

 

 1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie.

 

 1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r., poz. 649)

 

III. Założenia procedury

Niniejsza procedura została opracowana przez Zespół koordynujący działania zmierzające do wyboru patrona i podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Poprzez nadanie imienia szkoła:

 • zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 • buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością,
 • promuje postać patrona,
 • pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,
 • tworzy własny ceremoniał.

  

 1. Plan pracy
DZIAŁANIA TERMINY REALIZACJI
1.Informacja o potrzebie rozpoczęcia procedury nadania imienia naszej szkole.   wrzesień 2019
2.Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej zarządzeniem

 dyrektora szkoły Zespołu Koordynującego do spraw wyboru Patrona, w skład którego wchodzą:

·         Eliza Rychlewska,

·         Jolanta Łukaszewska,

·         Jolanta Góral,

·         Anna Jahnz,

·         Ewelina Grochowska.

grudzień 2019
3.Opracowanie przez Zespół Koordynujący Planu Pracy nad nadaniem imienia szkole. grudzień 2019
4. Działania informacyjne skierowane do: nauczycieli i pracowników szkoły, uczniów, rodziców:                                                                                             

–    informacja o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole,

–   zaznajomienie z planem działań zmierzających do nadania imienia szkole:

 • nauczycieli – podczas zebrania Rady Pedagogicznej,
 • pracowników szkoły – poprzez stronę internetową
 • uczniów      – na godzinach wychowawczych,
 • rodziców     – w trakcie zebrań rodziców  i poprzez stronę internetową szkoły,

–   stworzenie na stronie internetowej specjalnej zakładki poświęconej nadaniu imienia szkole – publikacja materiałów.

grudzień 2019 –

marzec 2020

od stycznia 2020

5.Opracowanie przez Zespół Koordynujący regulaminu wyborów patrona szkoły. styczeń 2020
6.Zgłoszenie kandydatów na patrona szkoły przez:

 • nauczycieli i pracowników szkoły,
 • uczniów,
 • rodziców.
styczeń 2020
7.Prezentacja wybranych kandydatów na patrona:

 • biogramy,
 • tablice informacyjne (np. gazetki, plakaty  itd.)
 • zajęcia z uczniami.
styczeń- marzec 2020
8.Wybory patrona szkoły. marzec 2020
9.Ogłoszenie informacji o wyborze patrona szkoły. marzec 2020
10.Zatwierdzenie kandydata na patrona szkoły. marzec 2020
11.Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu prowadzącego. kwiecień 2020
12.Popularyzacja postaci patrona:

 • prezentacje,
 • konkursy,
 • wystawy,
 • pozyskanie pozycji o patronie do biblioteki szkolnej.
marzec-październik 2020
13.Przygotowanie uroczystości nadania imienia. październik 2020
14.Uroczystość nadania imienia:

 • część oficjalna,
 • część artystyczna.
październik-listopad 2020
Zespół Koordynujący wybory patrona.

 

 

Kandydat wybrany przez Radę Pedagogiczną

 „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak – (a właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor) urodził się 22 lipca 1878r. lub 1879r., a zmarł 6 sierpnia 1942 roku.
Był on pedagogiem (twórca słynnego antyautorytarnego systemu wychowania), pediatrą, pisarzem oraz prekursorem walki o prawa dziecka.

W latach szkolnych uczył się w ośmioklasowym gimnazjum w Pradze (Warszawa). Była to szkoła rosyjska, gdzie panowała żelazna dyscyplina.
Jako 15-latek udzielał korepetycji, gdyż jego rodzina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji materialnej (po śmierci ojca).

Następnie studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Cesarskiego, a w 1899 roku wyjechał do Szwajcarii, by lepiej zapoznać się z twórczością pedagogiczną Pestalozziego. Szczególnie interesował się szkołami, szpitalami dziecięcymi oraz bezpłatnymi czytelniami dla dzieci i młodzieży. W 1905 roku otrzymał dyplom lekarza.

Był współzałożycielem Domu Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie, który działał od 1912 do 1942 roku. Następny sierociniec – Nasz Dom – był wybudowany dla dzieci polskich (1919-1936). Korczak żądał równouprawnienia dziecka, poważnego traktowania spraw dzieci i młodzieży, szacunku dla najmłodszych.

Napisał wiele książek dla dzieci (m.in. Król Maciuś I, Bankructwo Małego Dżeka, Kajtuś Czarodziej, Kiedy znów będę mały) oraz dzieła pedagogiczne (najbardziej znane: Jak kochać dziecko, Prawo dziecka do szacunku).

W latach 1926-1930 redagował gazetkę „Mały Przegląd”, która była pismem kierowanym do dzieci. Był on także autorem pogadanek radiowych (1935-1936), gdzie głosił prawa dziecka oraz obronę tych praw.

Zginął wraz z podopiecznymi w obozie zagłady w Treblince w 1942 roku, mimo że miał możliwość ucieczki.

 

Wkrótce wybory patrona szkoły.

 

Przydział sal lekcyjnych na spotkania z rodzicami

Przydział sal lekcyjnych na spotkania z rodzicami  w dniu 23 stycznia 2020 r.

KLASA WYCHOWAWCA NR SALI LEKCYJNEJ GODZINA
1A mgr Beata Cybel B1/1 17.00
1B mgr Małgorzata Wiśniewska B2/2 18.00
1C mgr Ewelina Grochowska B2/2 17.00
2A mgr Katarzyna Kicza B2/5 17.00
2B mgr Małgorzata Benrot B2/5 18.00
3A mgr Ewa Sobkowska B1/2 18.00
3B mgr Renata Mierzwa B2/1 17.00
3C mgr Honorata Daniel B1/2 17.00
4A mgr Ewa Wenz 9 18.00
5A mgr Anna Nowak 8 18.00
5B mgr Agata Mazurek 204 18.00
5C mgr Leszek Molski 206 18.00
5D mgr Jolanta Łukaszewska 207 18.00
6A mgr Eliza Rychlewska Zebranie się odbędzie 10.02.2020                   o godz.18.00
6B mgr Jacek Pietraszak 109 18.00
6C mgr Agnieszka Bąbelczyk 105 18.00
7A mgr Leszek Rybarczyk 107 18.00
7B mgr Krzysztof Majewski 104 18.00
8A mgr Anna Jahnz 205 18.00
8B mgr Maciej Mituta 208 18.00