sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83

Author Archive

Letnia Szkółka Pływacka 2018

Są już szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej edycji zajęć z pływania tzn. aktualne listy grup, harmonogram zajęć oraz plan dyżurów instruktorów. Proszę o dokładne zapoznanie się z informacjami w załącznikach.

Pozdrawiam

Patryk Dziabas

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

harmonogram instruktorzy
Lista grup Letnia szkółka 2018

Harmonogram Oświadczenie-rodziców 2018

Oświadczenie rodziców/opiekunów – do pobrania

Letnia szkółka pływacka

Dzień dobry,
jeżeli są Państwo zainteresowani zajęciami z pływania proszę o dokładne przeczytanie poniższej informacji:

1) Szkółka Letnia – w załączniku przesyłam wstępny podział na grupy (w tym roku będzie ich, aż 10!). Listy zostaną wywieszone w gablocie na przeciwko sali 120 w SP 1.
a) Osoby oznaczone na żółto proszone są o dostarczenie w możliwie najszybszym terminie wypełnionej deklaracji członkowskiej do pokoju 126 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czarnkowie. Czas na dostarczenie deklaracji i dokonanie wstępnych wpłat członkowskich, również tych zaległych (5 złotych miesięcznie) dajemy do 1 kwietnia, po tym terminie osoby, które nie dostarczą deklaracji zostaną skreślone z listy. Po weryfikacji zostanie ustalony dokładny harmonogram zajęć dla poszczególnych grup – do 15 kwietnia (w razie niedotrzymania terminu są możliwe zmiany w grupach).
Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy 23 8951 0009 0004 9605 2000 0010
W tytule przelewu: nazwisko i imię dziecka składka członkowska
b) Koszt tegorocznego cyklu zajęć wyniesie 90 zł (20 lekcji 45 minutowych pływania + 1 godzina egzaminu określającego poziom dziecka). Wpłat dokonujemy dopiero po podaniu ostatecznej listy i harmonogramu, czyli po 15 kwietnia.
c) Tegoroczny cykl podzielony jest na 2 części, jak co roku:
I część – rok szkolny 28 maj – 22 czerwiec (zajęcia od godziny 15:30 do 19:30 w zależności od grupy)
II część – wakacje (1 grupy część rano, reszta zajęć od godziny 15:30 do 19:30)
WAŻNE: Po I części mogą nastąpić zmiany w grupach ze względu na umiejętności, ma to na celu dostosować zajęcia do poziomu grup. O zmianach zostaną uczestnicy poinformowani przez instruktorów. Termin zakończenia zajęć może być różny, wszystko zależy od wyrobionych godzin (wpływa na to np. pogoda).

2) Wyjazdy na basen do Obornik – kwiecień i maj.
a) od kwietnia zmieniamy system wpłat. Wszystkie wpłaty na wyjazdy (12 zł) należy przelać na konto za cały miesiąc (np. w kwietniu ustalimy 2 wyjazdy czyli 2x12zł = 24 zł i tyle trzeba będzie przelać do 1 dnia miesiąca poprzedzającego wyjazd. Wynika to ze słabej frekwencji niektórych osób,a co za tym idzie problemów z rozliczeniem dotacji za wyjazdy…
b) ogłaszam nabór uzupełniający na wyjazdy w poniedziałki! Zbiórka 15:50 pod muzeum, powrót około 19:30
c) WAŻNE: zbieram listę chętnych osób również na wyjazdy w ŚRODY co 2 tygodnie. Jeżeli uzbiera się odpowiednia ilość osób na te wyjazdy, to od kwietnia ruszymy z kolejnymi wyjazdami! (zgłoszenia proszę podawać przez Librusa lub telefonicznie).

3) Od września ruszamy z wyjazdami dla 4 grup (poniedziałki i środy)! Szczegóły podane będą pod koniec roku szkolnego.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny,
pozdrawiam
Patryk Dziabas
tel. 607 09 15 02

Deklaracja Członkowska Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” – do pobrania

Lenia Szkółka 2018

I Koncert Dwójki

8 lutego 2018r. odbył się w szkole wyjątkowy, bo I Koncert Dwójki pt. „Odcienie miłości”. Zaprosiliśmy na niego wszystkich miłośników (szkoły i nie tylko), którzy chcieli spędzić ten wieczór przy muzyce, ze śpiewem, tańcem i poezją w sympatycznej, istnie rodzinnej atmosferze. Głównymi twórcami tego widowiska byli uczniowie naszej szkoły, którzy prezentowali na scenie swoje talenty muzyczne, recytatorskie, aktorskie, gimnastyczne, plastyczne, informatyczne. Wszystkie prezentacje, scenografia i dekoracje pokazywały różne oblicza miłości po to, aby znaleźć odpowiedź na pytanie: czym tak naprawdę jest miłość? Widownia w osobach zaproszonych gości – przedstawicieli władz naszego miasta i powiatu, gospodarzy szkoły, nauczycieli, rodziców i młodzieży nagrodziła gromkimi brawami wszystkie uczniowskie występy.

Była to pierwsza edycja koncertu reaktywowanej Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie i zgodnie z zapowiedzią dyrekcji chcemy w kolejnych latach organizować podobne widowiska, zmieniając motyw przewodni i termin koncertu.

 

Organizatorzy koncertu dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i wspólnego przeżycia tego szkolnego wydarzenia.

Sylwia Sowińska i Ewa Wenz