sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Author Archive

Wykaz podręczników

Podręczniki i zb. zadań kupowane przez uczniow. R. sz. 2021-2022


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022
w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie


  Lp Przedmiot/kod Podręcznik Wydawnictwo
KLASA  PIERWSZA   1. Edukacja wczesnoszkolna   Szkolni Przyjaciele. Podręczniki .                          Części 1-4 Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Podręczniki . Części 1-2   WSiP
2. Język angielski New English Adventure 1. Podręcznik Pearson/WSiP
3. Religia Pan Bóg jest naszym Ojcem (dwie części) Święty Wojciech Poznań
KLASA  DRUGA   1. Edukacja wczesnoszkolna   Szkolni Przyjaciele.                         Podręczniki .  Części 1-4 Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Podręczniki . Części 1-2     WSiP
  2. Język angielski New English Adventure 2. Podręcznik Pearson WSiP
3. Religia Chcemy poznawać Pana Jezusa (dwie części) Święty Wojciech Poznań
KLASA  TRZECIA   1. Edukacja wczesnoszkolna   Szkolni Przyjaciele.                                         Podręczniki .  Części 1-4 Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Podręczniki . Części 1-2   WSiP
2. Język angielski New English Adventure 3. Podręcznik Pearson/WSiP
3. Religia Przyjmujemy Pana Jezusa oraz karty pracy Święty Wojciech Poznań
KLASA  CZWARTA 1. Język polski Miedzy nami 4. GWO
2. Język angielski English Class A1 Pearson /WSiP
3. Muzyka Lekcja muzyki 4. Podręcznik do muzyki dla klasy 4 szkoły podstawowej Nowa Era
4. Plastyka Do dzieła 4. Podręcznik do plastyki dla klasy 4 szkoły podstawowej Nowa Era
5. Historia Wczoraj i dziś 4. Podręcznik do historii dla   kl. 4 SP Nowa Era
6. Przyroda Tajemnice przyrody 4.  Podręcznik do przyrody kl. 4 SP Nowa Era
7. Matematyka Matematyka z plusem 4. GWO
 8. Informatyka   Teraz Bajty 4                                                    Informatyka dla szkoły podstawowej Kl. 4. Migra/Nowa Era
9. Technika Jak to działa 4. Podręcznik do techniki kl. 4 Nowa Era
10. Język niemiecki Wir smart 1  Język niemiecki dla klasy IV szkoły podstawowej. Podręcznik. LektorKlett  
11. Religia Jestem chrześcijaninem Święty Wojciech Poznań
KLASA  PIĄTA 1. Język polski Między nami 5 GWO
2. Język angielski English Class A1+ Pearson/WSiP
3. Muzyka Lekcja muzyki 5. Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Nowa Era
4. Plastyka Do dzieła 5. Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Nowa Era
5. Historia Wczoraj i dziś 5. Podręcznik do historii dla   kl. 5 SP Nowa Era
6. Geografia Planeta Nowa 5. Nowa Era
7. Biologia Puls życia 5. Nowa Era
8. Matematyka Matematyka z plusem 5.                            Podręcznik do kl. 5 GWO/Nowa Era
9. Informatyka Teraz Bajty 5.                                 Informatyka dla szkoły podstawowej Kl. 5. Migra/Nowa Era
10. Technika Jak to działa 5. Podręcznik do techniki kl. 5 Nowa Era
11. Język niemiecki Wir smart 2  Język niemiecki dla klasy V szkoły podstawowej. Podręcznik. LektorKlett  
12. Religia Bóg szuka człowieka (dwie części) Święty Wojciech Poznań
KLASA  SZÓSTA 1. Język polski   Słowa z uśmiechem 6. Literatura i kultura podręcznik. Słowa z uśmiechem 6. Nauka o języku i ortografia.   WSiP
2. Język angielski English Class A2 Pearson/WSiP
3. Muzyka   Lekcja muzyki 6. Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Nowa Era
4. Plastyka Do dzieła 6. Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Nowa Era
5. Historia Wczoraj i dziś 6. Podręcznik do historii dla   kl. 6 SP Nowa Era
6. Geografia Planeta Nowa 6. Nowa Era
7. Biologia Puls życia 6. Nowa Era
8. Matematyka Matematyka z plusem 6.                            Podręcznik do kl. 6 GWO/Nowa Era
9. Informatyka Teraz Bajty 6.                                 Informatyka dla szkoły podstawowej kl. 6 Migra/Nowa Era
10. Technika Jak to działa 6. Podręcznik do techniki kl. 5 Nowa Era
11. Język niemiecki Wir smart 3  Język niemiecki dla klasy VI Szkoły Podstawowej. Podręcznik. LektorKlett  
12. Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klasy 6 Szkoły Podstawowej Rubikon
13. Religia Jezus nas zbawia (dwie części) Święty Wojciech Poznań
KLASA  SIÓDMA 1. Język polski Między nami 7. Podręcznik do języka polskiego GWO
2. Język angielski English Class A2+ Pearson /WSiP
3. Język niemiecki    Das ist Deutsch KOMPAKT 7. Podręcznik do j. niemieckiego dla klasy 7 SP Nowa Era
4. Muzyka   Lekcja muzyki 7. Podręcznik do muzyki dla klasy 7 szkoły podstawowej Nowa Era
5. Plastyka Do dzieła 7. Podręcznik do plastyki dla klasy 7 szkoły podstawowej. Nowa Era
6. Historia Wczoraj i dziś 7. Podręcznik do historii dla kl. 7 SP Nowa Era
7. Geografia Planeta Nowa 7. Podręcznik do geografii kl. 7 SP Nowa Era
8. Biologia Puls Życia 7.                                                       Podręcznik do biologii kl. 7 SP Nowa Era
9. Chemia Chemia Nowej Ery 7.                                 Podręcznik dla kl. 7 SP Nowa Era
10. Fizyka Świat fizyki. Kl. 7 WSiP
11. Matematyka Matematyka z plusem 7.                                Podręcznik do kl. 7 GWO Nowa Era
12. Informatyka Teraz Bajty 7.                                                               Informatyka dla szkoły podstawowej kl. 7 MIGRA               Nowa Era
13. Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klasy 7 Szkoły Podstawowej Rubikon
14. Religia Spotkanie ze słowem. Święty Wojciech Poznań
KLASA  ÓSMA 1. Język polski Między nami 8. GWO
2. Język angielski Repetytorium ósmoklasisty Pearson WSiP
3. Język niemiecki  Das ist Deutsch KOMPAKT 8.               Podręcznik do j. niemieckiego dla klasy 8 Nowa Era
4. Historia Wczoraj i dziś 8.                                              Podręcznik do historii dla kl. 8 Nowa Era
5. Wos Dziś i jutro Nowa Era
6. Geografia Planeta Nowa 8. Podręcznik do  klasy 8 Nowa Era
7. Biologia Puls Życia 8. Podręcznik do biologii kl. 8 Nowa Era
8. Chemia Chemia Nowej Ery 8. Podręcznik dla kl. 8 Nowa Era
10. Fizyka Świat fizyki. Kl. 8 WSiP
11. Matematyka Matematyka z plusem 8.                            Podręcznik do kl.8 GWO Nowa Era
12. Informatyka Teraz Bajty .                                           Informatyka dla szkoły podstawowej kl. 8 MIGRA               Nowa Era
13. Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie Nowa Era
14. Język polski Zeszyt lekturowy. Język polski. Klasa 8. Szkoła Podstawowa. WSiP
15. Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klasy 8 Szkoły Podstawowej Rubikon
16. Religia Aby nie ustać w drodze Święty Wojciech Poznań
 

ZESTAW ĆWICZEŃ I MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE
obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022
w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie

  Lp. Przedmiot/kod Podręcznik Wydawnictwo
KLASA  PIERWSZA   1. Edukacja wczesnoszkolna   Szkolni Przyjaciele. Karty ćwiczeń.                         Części 1-4 Szkolni Przyjaciele. Matematyka.  Karty ćwiczeń. Części 1-2   WSiP
2. Język angielski New English Adventure 1.                     Zeszyt ćwiczeń   Pearson/WSiP
KLASA  DRUGA   1. Edukacja wczesnoszkolna   Szkolni Przyjaciele.                         Karty ćwiczeń .  Części 1-4 Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Karty ćwiczeń . Części 1-2     WSiP
2. Język angielski New English Adventure 2. Zeszyt ćwiczeń Pearson/WSiP  
KLASA  TRZECIA   1. Edukacja wczesnoszkolna   Szkolni Przyjaciele.                                         Karty ćwiczeń.  Części 1-4 Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Karty ćwiczeń . Części 1-2   WSiP
2. Język angielski New English Adventure 3. Zeszyt ćwiczeń Pearson/WSiP
KLASA  CZWARTA 1. Język polski 1. Między nami 4. Wersja B Zeszyt ćwiczeń. 2. Zeszyt lekturowy klasa 4 GWO WSiP
2. Język angielski English Class A1. Zeszyt ćwiczeń. Pearson /WSiP
3. Historia Wczoraj i dziś 4. Zeszyt ćwiczeń 4 Nowa Era
4. Matematyka Matematyka z plusem 4-wersja C GWO
  5.   Język niemiecki Wir smart 1  Język niemiecki dla klasy IV szkoły podstawowej. Smartbuch.  Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym kompletem uczniowskim LektorKlett
6. Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości Ćwiczenia dla klasy 4 szkoły podstawowej Rubikon
KLASA  PIĄTA 1. Język polski 1. Między nami 5. Ćwiczenia (Wersja B jednozeszytowa). 2. Zeszyt lekturowy. Klasa 5 GWO   WSiP
2. Język angielski English Class A1+. Zeszyt ćwiczeń Pearson/WSiP
3. Historia Wczoraj i dziś 5. Zeszyt ćwiczeń 5 Nowa Era
4. Matematyka Matematyka z plusem 5 – wersja C GWO
5. Język niemiecki Wir smart 2   Język niemiecki dla klasy V szkoły podstawowej. Smartbuch.  Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym kompletem uczniowskim LektorKlett
6. Biologia Puls życia 5. Zeszyt ćwiczeń. Nowa Era
7. Geografia Planeta nowa 5. Zeszyt ćwiczeń Nowa Era
8. Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości Ćwiczenia dla klasy 5 szkoły podstawowej Rubikon
KLASA  SZÓSTA 1. Język polski 1. Słowa z uśmiechem 6. Gramatyka i ortografia. Zeszyt ćwiczeń. 2. Zeszyt lekturowy. Klasa 6 WSiP   WSiP
2. Język angielski English Class A2. Zeszyt ćwiczeń Pearson/WSiP
3. Historia Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ćwiczeń 6. Nowa Era
4. Matematyka Matematyka z plusem 6 – wersja C GWO
5. Język niemiecki Wir smart 3  Język niemiecki dla klasy VI Szkoły Podstawowej. Smartbuch.  Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym kompletem uczniowskim LektorKlett  
6. Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości Ćwiczenia dla klasy 6 szkoły podstawowej Rubikon
KLASA  SIÓDMA 1. Język polski 1. Między nami 7. Ćwiczenia (wersja B jednozeszytowa). 2. Zeszyt lekturowy. Klasa 7. GWO WSiP
2. Język angielski English Class A2+. Zeszyt ćwiczeń. Pearson /WSiP
3. Język niemiecki  Das ist Deutsch KOMPAKT.  Ćwiczenia kl. 7. Nowa Era
4. Historia Wczoraj i dziś. Ćwiczenia do kl. 7 Nowa Era
5. Fizyka Świat Fizyki. Zbiór zadań 7 WSiP
6. Matematyka  Zbiór zadań. Matematyka z plusem 7 GWO
KLASA  ÓSMA 1. Język polski 1. Między nami 8. Ćwiczenia (wersja B jednozeszytowa). 2. Zeszyt lekturowy. Klasa 8. GWO   WSiP
2. Język angielski Repetytorium ósmoklasisty.  Zeszyt ćwiczeń. Pearson WSiP
3. Język niemiecki  Das ist Deutsch KOMPAKT 8.                 Ćwiczenia kl. 8 Nowa Era
4. Historia Wczoraj i dziś 8. Zeszyt ćwiczeń kl. 8 Nowa Era
5. Fizyka Świat fizyki. Zbiór zadań 8. WSiP
6. Matematyka Zbiór zadań. Matematyka z plusem 8 GWO
   

Podziękowanie za miły gest

Koniec roku szkolnego to czas promocji, wyróżnień i nagród. 17 czerwca 2021 r. nasza szkoła  otrzymała prezent od Pana Andrzeja Gajewskiego, Wiceprezesa Zarządu firmy Steico.

Dla naszych uczniów zostały przekazane zestawy promocyjne z upominkami na zakończenie roku szkolnego, piękne albumy i książki  oraz torby z piłkami do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej. Bardzo się cieszymy  i w imieniu uczniów pięknie dziękujemy za ten miły gest.

Dyrekcja SP2

    
  podziękowanie Gajewski

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 25 czerwca 2021 r.

Dla uczniów klas I-VII zakończenie roku szkolnego odbędzie się w salach lekcyjnych – spotkania z wychowawcami wg poniższego harmonogramu.

Uczniów klas VIII zapraszamy na uroczystość ukończenia szkoły o godz. 10.00  do auli szkolnej.

KLASA WYCHOWAWCA GODZINA SALA
1A mgr Ewa Sobkowska 9.00 114
1B mgr Renata Mierzwa 8.00 214
1C mgr Honorata Daniel 8.00 114
2A mgr Beata Cybel 8.00 115
2B mgr Małgorzata Wiśniewska 8.00 213
2C mgr Ewelina Grochowska 9.00 213
3A mgr Katarzyna Kicza 8.00 210
3B mgr Małgorzata Benrot 9.00 210
4A mgr Maciej Mituta 8.00 208
4B mgr Anna Jahnz 8.00 205
4 C mgr Renata Barnaś 8.00 209
5 A mgr Ewa Wenz 8.00 9
6A mgr Anna Nowak 9.00 8
6B mgr Agata Mazurek 8.00 204
6C mgr Leszek Molski 8.00 11
6D mgr Jolanta Łukaszewska 8.00 207
7A mgr Eliza Rychlewska 8.00 206
7B mgr Jacek Pietraszak 8.00 109
7C mgr Agnieszka Bąbelczyk 9.00 105
 

Uczniowie klas I-III wchodzą do szkoły wejściem do części budynku dla edukacji wczesnoszkolnej, klasy IV-VIII – wejściem od strony boiska.

Spotkania wychowawców z rodzicami

Szanowni Państwo, w dniu 13 maja 2021 roku odbędą się w aplikacji MS Teams spotkania on-line wychowawców z rodzicami na temat sytuacji dydaktyczno-wychowawczej klas w II semestrze  i spraw bieżących, według następującego harmonogramu:

KLASA WYCHOWAWCA GODZINA
1A mgr Ewa Sobkowska 17.00
1B mgr Renata Mierzwa 19.00
1C mgr Honorata Daniel 17.00
2A mgr Beata Cybel 18.00
2B mgr Małgorzata Wiśniewska 17.00
2C mgr Ewelina Grochowska 17.30
3A mgr Katarzyna Kicza 17.00
3B mgr Małgorzata Benrot 17.30
4A mgr Maciej Mituta 18.00
4B mgr Anna Jahnz 17.00
4 C mgr Renata Barnaś 18.30
5 A mgr Ewa Wenz 18.30
6A mgr Anna Nowak 18.00
6B mgr Agata Mazurek 18.00
6C mgr Leszek Molski 17.00
6D mgr Jolanta Łukaszewska 17.00
7A mgr Eliza Rychlewska 17.00
7B mgr Jacek Pietraszak 18.00
7C mgr Agnieszka Bąbelczyk 17.00
8A mgr Leszek Rybarczyk 17.00
8B mgr Krzysztof Majewski 18.00


W imieniu wychowawców i dyrekcji serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców.

Liczymy na Państwa obecność.

Sylwia Sowińska – wicedyrektor szkoły